Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

În următorul text societatea TRISOMY test s.r.o., cu sediul Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava, Nr. I. Org.: 46 817 794, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Regional Bratislava I, secțiunea: SRL, atribut fiscal nr.: 84395 /B (în continuare doar „Societatea“), vă informează cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal pe care i le-ați furnizat, eventual i le veți furniza, după cum urmează:

 

 1. Securitatea datelor

 • Societatea a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal care protejează datele cu caracter personal printre altele împotriva pierderii, manipulării sau a accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt supuse unui control regulat și pe parcurs sunt adaptate conform celor mai noi cunoștințe din domeniul tehnicii. Dacă s-ar ajunge la o încălcare a protecției datelor Dvs. cu caracter personal și o astfel de încălcare a protecției datelor Dvs. cu caracter personal ar putea conduce la un risc ridicat pentru drepturile dvs., vă vom informa în decurs de 72 de ore de la constatarea acestei încălcări fără amânări nejustificate.

 

 1. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Noi prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate ce legislația relevantă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, mai ales cu  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (în continuare doar „Regulamentul GDPR”). Datele cu caracter personal furnizate vor fi prelucrate în sistemul informatic LISApp în scopul înregistrării datelor de identificare ale pacienților, rezultatelor examinării pacienților, arhivării acestora pe termen lung și a furnizării serviciilor (orice fel de servicii oferite de Societate, dar în special serviciile prestate în domeniul asistenței medicale și a realizării relației contractuale. Datele Dvs. cu caracter personal, pe care le furnizați, sunt prelucrate de Societate numai pentru un scop concret.

 

 1. Partneri

 • Societatea prelucrează anumite date cu caracter personal cu sprijinul intermediarilor desemnați contractual, care administrează, operează sau deservesc sistemele individuale de livrare a serviciilor. Partenerii au fost aleși cu grijă și cu ajutorul măsurilor adecvate tehnice și organizatorice se preocupă   ca prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal să se realizeze în conformitate cu cerințele Regulamentului GDPR și să fie garantată respectarea drepturilor Dvs. Partenerilor nu le este permis să utilizeze datele cu caracter personal furnizate în scopuri proprii sau comerciale sau să le acorde terților. Societatea nu acordă terților (de ex. editurilor, societăților care efectuează reclamă directă) datele Dvs. cu caracter personal.

 

 1. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal

 • Din punctul de vedere al prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal poate fi vorba despre prelucrarea (a) fără acordul Dvs. în scopul încheierii unei relații contractuale sau datorită interesului legitim al Societății, sau (b) cu acordul Dvs., iar pe formularul dat, în care introduceți datele Dvs. cu caracter personal este menționat cel puțin scopul, volumul și perioada de prelucrare a datelor.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

 • În ceea ce privește prelucrarea datelor puteți aplica următoarele drepturi care vă aparțin:
 1. puteți solicita o adeverință cu privire la faptul, dacă  și în ce măsură a prelucrat Societatea datele Dvs. cu caracter personal;
 2. puteți să solicitați oricând Societății corectarea, event. completarea datelor cu caracter personal incomplete sau incorecte;
 3. puteți solicita Societății radierea datelor Dvs. cu caracter personal în măsura în care s-a perimat motivul pentru care au fost prelucrate, în cazul unei prelucrări neautorizate, dacă prelucrarea intervine disproporționat în interesele Dvs. legitime protejate sau prelucrarea se bazează pe acordul Dvs. și Dvs. l-ați revocat, dar pot exista și alte motive care pot împiedica radierea imediată a datelor Dvs., de ex. termenele de stocare reglementate de lege, procesele în curs, aplicarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale etc.;
 4. aveți dreptul să solicitați Societății să limiteze prelucrarea datelor Dvs., atunci când
  • contestați corectitudinea acestor date, și aceasta pe o perioadă care va permite Societății să verifice corectitudinea datelor,
  • prelucrarea datelor Dvs. este neautorizată, însă refuzați radierea și în schimbul acesteia solicitați utilizarea limitată a datelor,
  • Societatea nu mai are nevoie de date în scopul planificat, însă Dvs. mai aveți nevoie de aceste date pentru aplicarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale, sau
  • ați contestat prelucrarea datelor;
 5. puteți solicita Societății să vă pună la dispoziție datele acordate într-un format structurat, convențional și lizibil cu aparatul, dacă datele sunt prelucrate în baza acordului Dvs. sau pentru a se îndeplini contractul și prelucrarea se face prin proceduri automatizate.
 • Dacă sunteți de părere că Societatea pe parcursul prelucrării datelor Dvs. a încălcat Regulamentele GDPR și prin aceasta a încălcat drepturile Dvs., puteți contacta Societatea la adresa persoanei responsabile dpo@trisomytest.sk, eventual puteți depune o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.

 

 1. Obținerea și prelucrarea datelor anonime

 • Societatea pe pagina de web utilizează software-uri de analiză a utilizării paginilor web, prin evaluarea acestor date obține informații importante privind preferințele utilizatorilor  care ajută la îmbunătățirea calității serviciilor. În timpul fiecărei vizite a pagina web se înregistrează concret nelimitat următoarele informații:

 

 1. forma anonimă a adresei IP care a expediat solicitarea;
 2. data și ora expedierii solicitării;
 3. titlul resp. fișierul paginii vizitate;
 4. link-ul de la care pagină ați ajuns în această pagină
 5. browser-ul și versiunea browser-ului pe care îl utilizați
 6. sistemul de operare pe care îl utilizați.
 • Aceste date sunt evaluate în scopuri statistice. În același timp acestea sunt exclusiv informații care nu admit legătura cu persoana Dvs. (rămâneți anonim).
 • În legătură cu aceasta, se folosesc și așa-numitele cookie-uri. Cookie-ul este un fișier de text mic care stochează setările de Internet, iar browserul Dvs. Web îl descarcă atunci când vizitați pentru prima dată pagina Web. La următoarea accesare a paginii Web de către același echipament final, fișierul Cookie și informațiile stocate pe acesta vor fi trimise fie înapoi pe pagina Web care l-a creat, fie trimise pe un alt site Web de care aparține.
 • Pe pagina Web se utilizează următorul mesaj legat de Cookies: „Când vizitați această pagină, se utilizează cookie-urile actual”.
 • Pentru utilizarea cookie-urilor ne-ați dat acordul prealabil. Se consideră acord și activarea cookie-urilor prin intermediul setării browserului Dvs.
 • Vă rugăm să rețineți că datorită funcționalității paginii Web, restricțiile legale nu se aplică cookie-urilor necesare și nu pot fi dezactivate. Pentru a dezactiva aceste cookie-uri în bowserul Dvs. se va crea un cookie de tip „Opt-Out” pentru a se potrivi cu respingerea Dvs. Dacă utilizați un alt browser, respectiv alt calculator sau veți șterge cookie-urile, trebuie să dezactivați din nou cookie-urile.

 

 1. Datele de contact ale persoanei responsabile

 • Societatea a desemnat persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, la care puteți apela cu sugestiile și întrebările legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și a cărei date de contact sunt dpo@trisomytest.sk.